Топ новостей


РЕКЛАМАКалендарь

Дебет-Кредит № 37 :: Працевлаштування іноземців в Україні

Дебет-Кредит № 37 (15.9.2008)
Життя :: Почуття обов'язку

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Проблема оформлення трудових відносин з іноземцями - це тема, яка не втрачає актуальності в Україні. І в першу чергу стосується бухгалтерів, оскільки зазвичай саме на них покладається обов'язок оформлення дозволу на працевлаштування іноземця, а також обов'язок нарахування та оподаткування заробітної плати такого працівника.

Загальні принципи працевлаштування іноземних громадян в Україні

Стаття 8 КЗпП передбачає, що трудові відносини іноземних громадян, які працюють в установах і організаціях України, регулюються законодавством України і міжнародними договорами України. Це означає, що в більшості випадків права і обов'язки резидента-працедавця і іноземця-працівника будуть встановлені тими ж нормативними актами, якими регулюються трудові відносини між резидентами.

Але поки в Україні є міжнародні договори (конвенції), які необхідно враховувати при працевлаштуванні іноземців. Особливо це стосується питань оподаткування доходів іноземних громадян, отриманих в Україні. На сьогодні є понад півсотні укладених Україною міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно. Перелік таких угод станом на 01.01.2008 р наведено в листі ДПАУ від 09.01.2008 р №93 / 7 / 12-0117 (див. «ДК» № 6/2008 ).

Одне з основних вимог, що висуваються до працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, - оформлення дозволу на працевлаштування. Процедура його оформлення встановлена ​​Порядком №2028.

Дозвіл на працевлаштування не потрібний іноземцям, які постійно проживають в Україні, та іншим іноземцям у випадках, передбачених законами і міжнародними договорами України. Але Порядком №2028 чітко не визначено, як довести, що іноземець-працівник постійно проживає в Україні. Тому на практиці в якості доказу використовується копія посвідки на постійне проживання, порядок отримання якого встановлено Законом від 23.06.2005 р №2491-ІІІ «Про імміграцію». Аналогічне роз'яснення було надано і Мінпраці в листі від 12.03.2007 р №ДЦ-12-1251 / 0 / 6-07.

Процедура прийому іноземця на роботу

Перш ніж оформити наказ про прийом на роботу іноземця, який проживає постійно на території України, у резидента-роботодавця має бути дійсний дозвіл на працевлаштування саме цього працівника (п. 2 Порядку №2028). Для отримання такого дозволу роботодавець подає до відповідного центру зайнятості:

1) заяву (у довільній формі);

2) обгрунтування необхідності використання праці іноземця і можливості створення для нього необхідних умов перебування та діяльності. Даний документ - мабуть, один з найважливіших серед усіх, що подаються майбутнім роботодавцем. Адже згідно з п. 1 Порядку №2028, дозвіл на працевлаштування оформляється іноземцю, який планує займатися в Україні трудовою діяльністю, за умови, якщо в країні (регіоні) відсутні працівники, які в змозі виконувати цей вид роботи, або існують достатні підстави доцільності використання праці іноземних фахівців. Так що саме це обов'язково повинно бути вказано в обґрунтуванні;

3) копію контракту між іноземцем та резидентом-СПД на виконання певного обсягу робіт або послуг (якщо такий контракт вже укладений);

4) копію проекту контракту роботодавця з працівником - іноземним громадянином. Даний документ, в якому обумовлені умови праці іноземця, що гарантуються майбутнім роботодавцем, також буде уважно розглядатися центром зайнятості;

5) копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію резидента-СПД, завірені в установленому порядку;

6) список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, спеціальності (фаху), статі. Цей список складається в тому ж порядку навіть на одну людину, за яким оформляється дозвіл на працевлаштування;

7) документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо.), Оформлений в установленому порядку, який посвідчує право представника роботодавця представляти його інтереси в центрі зайнятості. Даний документ необхідний для того, щоб працівник резидента, який фактично буде займатися подачею документів на отримання дозволу і отримувати оформлений дозвіл на руки, міг це зробити;

8) копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;

9) довідку органу ДПС про сплату роботодавцем передбачених законодавством податків і сборов1;

10) квитанцію про внесення плати за розгляд заяви. За розгляд заяви про надання дозволу на працевлаштування та продовження терміну його дії з роботодавця стягується плата в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (У 2008 році - 170 грн).

1 Форма довідки затверджена наказом ДПАУ від 06.05.2004 р №261.

Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмову в ньому приймається у термін не пізніше 30 днів з дня отримання вищезазначених документів.

Зверніть увагу: незалежно від стану ринку праці та тенденцій його розвитку дозвіл на працевлаштування не видається, якщо:

1) в поданих для видачі дозволу документах містяться відомості, що суперечать вимогам законодавства та міжнародних договорів України;

2) контрактом передбачаються умови праці іноземців гірші, ніж громадян України, які працюють за аналогічною професією;

3) виявлено факти подання іноземцем або роботодавцем свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

4) іноземець має намір зайняти посаду або займатися трудовою діяльністю, яка відповідно до законодавства пов'язана з належністю до громадянства України. Згідно ст. 8 Закону №3929 іноземці, не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов'язані з належністю до громадянства України;

Іноземці не можуть бути прийняті:

 • на державну службу (ст. 4 Закону України від 16.12.93 р №3723-XII «Про державну службу»);
 • адвокатами (ст. 2 Закону України від 19.12.92 р №2887-XII «Про адвокатуру»);
 • аудиторами (ст. 5 Закону України від 22.04.93 р №3125-XII «Про аудиторську діяльність»);
 • суддями (ст. 7 Закону України від 15.12.92 р №2862-ХІІ «Про статус суддів»);
 • митниками (ст. 7 Закону України від 25.06.91 р №1262-XII «Про митну службу в Україні»);
 • нотаріусами (ст. 3 Закону України від 02.09.93 р №3425-XII «Про нотаріат»).

5) встановлено наявність фактів порушення іноземцем законодавства України під час перебування на її території;

6) від дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи минуло менше одного року.

Про прийняте рішення відповідний центр зайнятості письмово повідомляє заявника. Якщо центр зайнятості прийняв позитивне рішення, представник роботодавця зможе отримати дозвіл на працевлаштування іноземного громадянина, оформленого за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 03.04.2008 р №174.

Дозвіл на працевлаштування має свій термін дії:

1) для керівного персоналу, менеджерів і фахівців - на термін найму;

2) для інших категорій працівників - до одного року. Цей термін може бути продовжений, для чого роботодавцю слід звернутися у такому ж порядку в центр зайнятості не пізніше ніж за місяць до закінчення попереднього терміну дії дозволу на працевлаштування.

На підставі отриманого дозволу на працевлаштування на підприємстві оформляється наказ про прийом на роботу за типовою формою № п-1, затвердженої Наказом №253, а також укладається контракт, проект якого подавався при наданні дозволу на працевлаштування іноземця.

Роботодавець протягом 3 робочих днів з дати початку роботи іноземця письмово повідомляє свій центр зайнятості про цю дату та забезпечує реєстрацію паспортного документа іноземця у відповідному органі внутрішніх справ.

Якщо іноземець не став до роботи у передбачений контрактом термін з причин, яка згідно із законодавством не є поважною, роботодавець протягом 3 робочих днів повинен письмово повідомити про це відповідні центр зайнятості, Держкомкордон та орган внутрішніх справ. В такому випадку іноземець підлягає видворенню з України.

Зверніть увагу: якщо підприємство несе витрати на оформлення дозволу на працевлаштування іноземця згідно з нормами Порядку №2028 за розгляд відповідним центром зайнятості заяви про отримання дозволу на працевлаштування іноземця в рамках ведення господарської діяльності (або продовження терміну дії раніше отриманого дозволу), то зазначені витрати включаються в складу валових на підставі пп. 5.4.7 Закону про прибуток.

А якщо відповідний центр зайнятості відмовив у видачі дозволу, понесені витрати не будуть вважатися пов'язаними з веденням господарської діяльності.

Відповідальність за неотримання дозволу на працевлаштування

Іноземець, який оформився на роботу без дозволу на працевлаштування, підлягає видворенню з України (п. 13 Порядку №2028).

У разі використання праці іноземців без оформлення дозволу на їх працевлаштування з підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку особу в 50-кратному розмірі н.м.д.г., що в 2008 р становить 850,00 грн (п. 14 Порядку №2028). Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Оформлення трудових книжок

Стаття 48 КЗпП і п. 1.1 Інструкції №582 вказують, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі або організації всіх форм власності більше 5 днів. Це ж поширюється і на працівників-іноземців. Значить, трудові книжки працівників-іноземців ведуть в такому ж порядку, як і трудові книжки працівників-громадян України.

2 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р №58.

Що стосується трудової книжки (або іншого аналогічного документа), виданої іноземному працівникові в іншій державі, то український роботодавець може використовувати її лише з метою підтвердження досвіду роботи за відповідною спеціальністю.

Процедура звільнення іноземця

Підставою для звільнення іноземця може бути закінчення терміну контракту або дозволу на працевлаштування або дострокове розірвання контракту з підстав, передбачених ст. 36, 37, 39, 40, 41, 43-1 КЗпП, тобто з ініціативи як самого іноземця, так і його роботодавця.

Оформляється таке звільнення, звичайно, наказом (розпорядженням) про припинення трудового договору (контракту) за типовою формою № п-8, затвердженої Наказом №253.

Роботодавець протягом трьох робочих днів з дати припинення роботи іноземця зобов'язаний письмово повідомити відповідний центр зайнятості про цю дату.

Після закінчення терміну дії або при достроковому розірванні контракту з іноземним працівником роботодавець повертає дозвіл на працевлаштування в орган, що його центр зайнятості.

Оподаткування доходів іноземця

Скажемо відразу, що оподаткування доходів працівників-іноземців, одержуваних ними від роботодавця, що не дуже відрізняються від оподаткування доходів працівників - громадян України. Але все ж різниця є.

В першу чергу, це стосується внесків до Фонду безробіття. Так, згідно зі ст. 5 Закону України від 02.03.2000 р №1533-ІІІ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, не підлягають страхуванню на випадок безробіття, якщо інше не передбачено міжнародними договорами , згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Інша особливість оподаткування пов'язана з порядком утримання із заробітної плати іноземців ПДФО. Останні роз'яснення ДПАУ з цього приводу наступні:

1) якщо у іноземного працівника є посвідка на постійне проживання на території України, то згідно з пп. 1.20.1 Закону про доходи, він визнається резидентом України. Його дохід у вигляді заробітної плати оподатковується за ставкою 15% (п. 7.1 Закону про доходи);

2) якщо у іноземного працівника немає такого виду, то свій резидентський статус він повинен визначити самостійно. Для цього затверджено форми Заяви фізичної особи - іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення резидентського статусу фізичною особою - іностранцем3. Після видачі податковим органом Повідомлення іноземець набуває статусу податкового резидента України, і його доходи у вигляді заробітної плати оподатковуються за ставкою, встановленою п. 7.1 Закону про доходи, - 15%;

Досить невизначена ситуація з тим, що ж робити в разі, якщо іноземний працівник не надасть роботодавцю ні посвідку на постійне проживання на території України, ні довідку про резидентство. Закон про доходи не дає чіткої відповіді на це питання. Радимо застосовувати ставку оподаткування, встановлену п. 7.1 Закону про доходи (15%), але мати при собі роз'яснення ДПАУ з цього приводу, що дозволяє це сделать4.

3 Затверджено наказом ДПАУ від 05.10.2004 р №581.

4 Наприклад, лист ДПАУ від 16.01.2006 р №427 / 7 / 17-0717 ( «ДК» № 13/2006 ).

А ось якщо іноземцю виплачено винагороду за цивільно-правовими договорами, ПДФО слід утримати в розмірі 30% (п. 7.3 Закону про доходи).

Видача заробітної плати у валюті

Окремо розглянемо таке цікаве питання, як виплата заробітної плати працівникам в іноземній валюті. Так, поточний вітчизняне законодавство дозволяє проводити розрахунки з оплати праці з працівниками-іноземцями як в національній, так і в іноземній валюті, як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою НБУ від 10.08.2005 р №281, чітко визначено, що до поточних неторговельних операцій в іноземній валюті відносяться, зокрема, переклади з оплати праці, матеріальної допомоги, виплат і компенсацій, включаючи виплати по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникам внаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, які пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків. Крім того, п. 5.1 Правил №200 говорить, що юридичні особи - резиденти та іноземні представництва можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій і призів працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом. Таким чином, оплата праці нерезидентів в іноземній валюті - цілком законна неторгових операцій і не потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

Виплачувати заробітну плату в іноземній валюті можна як в безготівковій, так і в готівковій формі. Так, п. 5.4 Інструкції №492 передбачено, що з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються операції з оплати праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні.

Щодо виплати заробітної плати в іноземній валюті через касу слід керуватися п. 5.1 Правил №200, де прямо передбачено, що юрособи-резиденти та іноземні представництва можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій і призів працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом.

Базою для оподаткування заробітної плати, що виплачується в іноземній валюті, ПДФО та внесками до фондів є вартість такої валюти за обмінним курсом НБУ. А ось дати визначення такого обмінного курсу різні.

Згідно з пп. 3.3 Закону про доходи, при нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом НБУ, що діє на момент отримання таких доходів.

А відповідно до п. 5.4 Інструкції №21-15, розраховуються страхові внески з сум, виражених в іноземній валюті, шляхом перерахунку їх у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком на день розрахунку страхових внесків.

У п. 4.7 Інструкції №166 зазначено, що страхові внески на суму оплати праці (доходу, винагороди), нарахованої в іноземній валюті, розраховуються за офіційним курсом НБУ на день сплати страхових внесків.

День сплати страхових внесків встановлюється як дата визначення обмінного курсу, за яким буде розраховуватися база для оподаткування внесками, передбачена і пп. 5.5 Інструкції №3397.

Єдиний фонд обов'язкового державного страхування, який нічого не говорить про визначення обмінного курсу валюти, в якій буде виплачена заробітна плата, це Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Пункт 4.15 Інструкції №368 говорить тільки, що страхові внески із зарплати сплачуються в національній валюті України.

5 Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р №21-1.

6 Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління ФСС з ТВП від 26.06.2001 р №16.

7 Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р №339.

8 Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління ФСС НВВ від 12.07.2007 р №36.

У звітності до фондів обов'язкового державного страхування і в податкову інспекцію нарахована в іноземній валюті заробітна плата повинна відображатися в гривнях, за курсом, що діяв при нарахуванні внесків і податків. Вплив зміни курсу іноземної валюти відбивається в уточнюючих звітах, причому в звітах до фондів або в супровідному листі розшифровується зміст зроблених виправлень.

Відображення нарахування заробітної плати в іноземній валюті в бухгалтерському і податковому обліку покажемо на конкретному прикладі.

Приклад У ТОВ «Дансинг» працює директор - громадянин Австрії. Заробітна плата за травень 2008 р йому нарахована в сумі 2000,00 євро. Сплачувалися внески, ПДФО та зарплата працівникові 05.06.2008 р Курс євро за даними НБУ становив: на 31.05.2008 р - 7,545345 грн, на 05.06.2008 р - 7,504103 грн.

Як бачимо з наведеного прикладу, ідеальним буде поєднання дат нарахування і виплати зарплати (тоді бухгалтер не матиме проблем з курсовими різницями). Але на практиці це складно реалізувати, адже нарахування заробітної плати та податків і внесків з неї повинно відбуватися в останній робочий день місяця, а видача заробітної плати відповідно до ст. 24 Закону України від 24.03.95 р №108 / 95-ВР «Про оплату праці» - регулярно в робочі дні у строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.

Отже, роботодавці, які за контрактами зобов'язані виплачувати іноземним працівникам зарплату в інвалюті, повинні пам'ятати про згадані моментах і вести облік нарахувань заробітної плати та внесків з неї за окремими розрахунковими документами, які будуть складатися за наведеними вище дат.

Таблиця

Відображення операції з виплати зарплати у валюті в обліку

№ п / пДатаЗміст операціїБухгалтерський облікСума, грнПодатковий облікД-тК-тВВВД

1. 31.05.2008 Нараховано зарплату директору за травень 2008 р
2000 євро х 7,545345 = 15090,69 грн 92 661 15090,69 15090,69 - 2. 31.05.2008 Нараховано внески до ПФУ
2000 євро х 0,332 = 664 євро
664 євро х 7,545345 = 5010,11 грн 92 651 5010,11 5010,11 - 3. 31.05.2008 Нараховано внески до ФСС з ТВП
2000 євро х 0,15 = 30 євро
30 євро х 7,545345 = 226,36 грн 92 652 226,36 226,36 - 4. 31.05.2008 Нараховано внески до ФБ
2000 євро х 0,13 = 26 євро
26 євро х 7,545345 = 196,18 грн 92 653 196,18 196,18 - 5. 31.05.2008 Нараховано внески до ФНВ
2000 євро х 0,01 * = 20 євро
20 євро х 7,545345 = 150,91 грн 92 656 150,91 150,91 - 6. 31.05.2008 Утримано внески до ПФУ
2000 євро х 0,02 = 40 євро
40 євро х 7,545345 = 301,81 грн 661 651 301,81 - - 7. 31.05.2008 Утримано внески до ФСС з ТВП
2000 євро х 0,01 = 20 євро
20 євро х 7,545345 = 150,91 грн 661 652 150,91 - - 8. 31.05.2008 Утримано ПДФО
(2000 євро - 40 євро - 20 євро) х 0,15 = 291 євро
291 євро х 7,545345 = 2195,70 грн 661 6414 2195,70 - - 9. 05.06.2008 Чи сплачуються внески до ПФУ:
664 євро х 7,545345 = 5010,11 грн
40 євро х 7,545345 = 301,81 грн.
5010,11 + 301,81 = 5311,92 651 311 5311,92 - - 10. 05.06.2008 Чи сплачуються внески до ФСС з ТВП:
30 євро х 7,504103 = 225,12 грн
20 євро х 7,504103 = 150, 08 грн
225,12 + 150,08 = 375,20 652 661 652 714 652 311 1,24 -0,83 375,20 - - - - - - 11. 05.06.2008 Чи сплачуються внески до ФБ:
26 євро х 7,504103 = 195,11 грн 653 653 714 311 1,07 195,11 - - - - 12. 05.06.2008 Чи сплачуються внески до ФНВ:
20 євро х 7,545345 = 150,91 грн 656 311 150,91 - - 13. 05.06.2008 Чи сплачується ПДФО:
291 євро х 7,504103 = 2183,69 грн 661 6414 6414 311 -12,01 2183,69 - - - - 14. 05.06.2008 Видана заробітна плата:
2000 євро х 7,504103 = 15008,21 грн
15008,21 - 301,81 - 150, 08 - 2183,69 = 12372,63 661 661 714 302 82,48 12372,63 - - - - * Ставка приведена умовно.

нормативна база

 • КЗпП - Кодекс законів про працю України.
 • Закон №3929 - Закон України від 04.02.94 р №3929-ХІІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 • Порядок №2028 - Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затверджений Постановою КМУ від 01.11.99 р №2028.
 • Наказ №253 - Наказ Мінстату від 09.10.95 р №253 «Про затвердження типових форм первинного обліку».
 • Інструкція №492 - Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р №492.
 • Правила №200 - Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р №200.

Анна Бикова, «Дебет-Кредит»

Що нового  Життя :: Почуття обов'язку  Як правильно визначити звітний період з ПДВ  ФСС на випадок безробіття слідкує за сплатою страхових внесків Що нового
Життя :: Почуття обов'язку
Як правильно визначити звітний період з ПДВ
ФСС на випадок безробіття слідкує за сплатою страхових внесків!
Благодійна допомога постраждалим від стихійного лиха ПДФО не обкладається ...

Як міндоходов перевірятиме ЄСВ  № 48 (2 Як міндоходов перевірятиме ЄСВ
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов'язку
З жовтня цього року заробили зміни в частині адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском буде займатися Міндоходов. У «ДК» №40 / 2013 ми вже аналізували основні зміни в даному питанні, зокрема те, що стосується звітності по ЄСВ і довідок від ПФ ...

Платежі до бюджету  № 48 (2 Платежі до бюджету
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов'язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р Міндоходов затвердив новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, возвр ...


РекламаНовости