Топ новостей
Вчера в коворкинге бизнес-инкубатора «Молодёжный» состоялось традиционное мероприятие Агентства инновационного развития РМ – стартап-посиделки на тему «Юридические основы работы проекта"
Спикером выступила старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса НИУ "Высшая школа экономики" (г. Нижний Новгород), практикующий юрист по сопровождению бизнеса – Ксения Кочкурова. Ксения

Рекламне агентство "ITMG"
Рекламне агентство «ITMG» надає повний перелік рекламних послуг у Черкасах. РА має у своєму розпорядженні широку мережу рекламних поверхонь для розміщення зовнішньої реклами, співробітничає з мережними

Рекомендации наших клиентов |Агентство копирайтинга и контент-маркетинга – АПТекст
Шановні друзі, мене звати Василь Вовк і я не вигаданий персонаж у цьому відгуку, а реальний клієнт компанії АПТекст, який співпрацює з ними більше року (роботи, виконані для мене, працівники компанії можуть

Антиколекторське агентство
Коли криза «вдарила» по жителям, багато з яких залишилися без джерела доходу і не змогли виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання перед банками, в результаті чого хтось за рішенням суду позбувся

Для бизнеса - Туристическое агентство Saya Travel
От имени ТОО "Saya Travel" приветствуем Вас и надеемся на сотрудничество!          ТОО «Saya Travel» начало свою деятельность с 29.01.2015г.  Несмотря на

Дива Країни - об агентстве
«Дива Країни» — это удивительные путешествия, экскурсии по Киеву и самым красивым городам Украины, уникальные туры по местам Силы Украины и встречи с необыкновенными людьми, которыми богата наша земля.

Принцип Роботи Агентства Нерухомості з оренди житла. |
Багато людей, які не мають свого власного житла, дуже часто стикаються з проблемою оренди квартири. Причому у кожного з них завжди виникає велике бажання знайти хороше житло за короткий період на тривалий

15 лучших печатных реклам 2013 года
Креативные агентства разрабатывают огромное количество разных рекламных кампаний: одни удивляют своей оригинальностью и свежими идеями, другие — шокируют эпатажными образами. Но несмотря на разнообразие

PHD: "Мы очень открытая компания"
   Читать оригинал публикации на sostav.ru     Одной из крупнейших глобальных медийный сетей - PHD - в прошлом году исполнилось 25 лет, а в этом году она празднует 10-летие выхода на российский рынок.

Как я создал digital агентство с smm специализацией - Дневники предпринимателей, истории успеха - Бизнес форум
Бренд-01 Я очень хорошо понимаю что такое бренд. И к построению оного и сведутся мои усилия. При этом для меня построение бренда это не только создание сайта и придумывание названия предприятию,РЕКЛАМАКалендарь

Спіноза Бенедикт

Спін про за (Spinoza, d'Espinosa) Бенедикт (Барух) (24.11.1632, Амстердам, - 21.2.1677, Гаага), нідерландський філософ-матеріаліст, пантеїст і атеїст. Народився в сім'ї купця, що належав до евр. громаді. Очоливши після смерті батька (тисяча шістсот п'ятьдесят чотири) його справу, С. одночасно зав'язав наукові і дружні зв'язки поза євр. общини Амстердама, особливо серед осіб, опозиційно налаштованих по відношенню до пануючої в Нідерландах кальвіністської церкви. Великий вплив на С. надав його наставник в лат. мові Ван ден Енден - послідовник Ваніні , А також У. Акоста - представник евр. вільнодумства. Керівники евр. общини Амстердама піддали С. «великому відлученню» - херем (тисячу шістсот п'ятьдесят шість). Рятуючись від переслідувань, С. жив в селі, змушений заробляти гроші на прожиття шліфуванням лінз, потім - в Рейнсбург, передмісті Гааги, де і створив свої філософські твори.

У боротьбі проти олігархічного керівництва евр. громади С. став рішучим противником іудаїзму. За своєю ідейно-політичної позиції був прихильником республіканського правління і противником монархії.

Філософські погляди С. складалися спочатку під впливом евр. середньовічної філософії (Маймонід, Крескас, Ібн Езра). Її подолання з'явилося результатом засвоєння С. пантеїстичну-матеріалістичних поглядів Дж. Бруно, раціоналістичного методу Р. Декарта, механістичного і математичного природознавства, а також філософії Т. Гоббса, що вплинули на соціологічну доктрину С. Спираючись на механіко-математичну методологію, С. прагнув до створення цілісної картини природи. продовжуючи традиції пантеїзму , С. зробив центр, пунктом своєї онтології тотожність Бога і природи, яку він розумів як єдину, вічну і нескінченну субстанцію , Яка виключає існування будь-якого іншого початку, і тим самим - як причину самої себе (causa sui). Визнаючи реальність нескінченно різноманітних окремих речей, С. розумів їх як сукупність модусів - одиничних проявів єдиної субстанції.

Якісна характеристика субстанції розкривається у С. в понятті атрибута як невід'ємного властивості субстанції.

Число атрибутів в принципі нескінченно, хоча кінцевому людському розуму відкриваються лише два з них - протяг і мислення. На противагу Декарту, дуалистически протиставляє протяг і мислення як дві самостійні субстанції, намиста С. бачив в них два атрибути однієї і тієї ж субстанції.

При розгляді світу одиничних речей С. виступав як один з найбільш радикальних представників детермінізму і противників телеології, що було високо оцінено Енгельсом (див. К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч., 2 видавництва., т. 20, с. 350). Разом з тим, висуваючи механістичне тлумачення детермінізму, ототожнюючи причинність з необхідністю і розглядаючи випадковість лише як суб'єктивну категорію, С. приходив до точки зору механістичного фаталізму . Він був переконаний в тому, що весь світ є математичною систему і може бути до кінця пізнаний геометричним способом. За задумом С. безконечний модус руху і спокою повинен зв'язувати світ одиничних речей, що знаходяться у взаємодії один з одним, з субстанцією, мислимої в атрибуті протяжності. Іншим нескінченним модусом є безконечний розум (intellectus infinitus), який повинен пов'язувати світ одиничних речей з субстанцією, мислимої в атрибуті мислення. С. стверджував, що в принципі одухотворені всі речі, хоча і в різному ступені. Однак основна властивість нескінченного розуму - «пізнавати завжди все ясно і чітко» (Избр. Произв., Т. 1, М., 1957, с. 108) - відносилося у С. лише до людини.

Натуралістично розглядаючи людину як частину природи, С. стверджував, що тіло і душа взаємно незалежні унаслідок онтологічної незалежності двох атрибутів субстанції. Цей погляд поєднується у С. з матеріалістичної тенденцією в поясненні розумової діяльності людини: залежність мислення людини від його тілесного стану виявляється, згідно С., на стадії чуттєвого пізнання. Останнє становить перший рід знання, званий також думкою (opinio). Чуттєве пізнання, на думку С., часто веде до омани; будучи неадекватним відображенням об'єкта, воно разом з тим містить в собі елемент істини.

Раціоналізм С. з найбільшою силою виявлявся в зіставленні ним розуміння (intellectio) як єдиного джерела достовірних істин чуттєвого пізнання. Розуміння виступає у С. як другий рід пізнання, що складається з розуму (ratio) і розуму (intellectus).

Досягнення адекватних істин, можливе тільки на цій стадії, обумовлюється тим, що людська душа як модус атрибута мислення здатна осягнути все, що витікає з субстанції. Воно можливо також в силу основоположного тези раціоналістичного панлогизма, що ототожнює принципи мислення з принципами буття: «порядок і зв'язок ідей ті ж, що порядок і зв'язок речей» (там же, с. 407).

Третій рід пізнання складає інтуїція , Що є фундаментом достовірного знання. Генетично учення С. про інтуїцію пов'язано з вченнями містичного пантеїзму про «внутрішнє світло» як джерелі недискурсивного, безпосереднього спілкування з богом і з вченням Декарта про аксіоми «ясного і виразного розуму» як фундаменті всього знання. При цьому інтуїція тлумачиться С. як інтелектуальна; вона дає пізнання речей з точки зору вічності - як абсолютно необхідних модусів єдиної субстанції.

В антропології С. відкидав ідею свободи волі; воля збігається у С. з розумом. Поширюючи на людську поведінку закони механістичного детермінізму, С. доводив необхідний характер всіх без винятку дій людини. Разом з тим він обгрунтовував діалектичну ідею про сумісність необхідності і свободи, що виражається поняттям вільної необхідності. Оскільки свобода ототожнюється у С. з пізнанням, прагнення до самопізнання стає у С. найсильнішим з людських потягів. С. висунув положення про інтелектуальну любов до Бога (amor Dei intellectualis) і ідею вічності людської душі, пов'язану з пантеїстичним уявленням про смерть людини як повернення в єдину субстанцію.

Філософську систему С. завершує етика. У центрі його концепції секуляризованої моралі - поняття «вільної людини», що керується в своїй діяльності тільки розумом. принципи гедонізму і утилітаризму з'єднуються у С. з положеннями аскетичної споглядальної етики.

Подібно до інших представників теорії природного права і суспільного договору С. виводив закономірності суспільства з особливостей незмінної людської природи і вважав за можливе гармонійне поєднання приватних егоїстичних інтересів громадян з інтересами всього суспільства.

Пантеїстична за своїм виглядом філософія С. містила в собі глибоко атеїстичний зміст. Подолання С. концепції двоїстої істини дало йому можливість закласти основи наукової критики Біблії . Страх, згідно С., є причиною релігійних забобонів. Антиклерикалізм С. пов'язаний з усвідомленням ним політичної ролі церкви як найближчого союзника монархічного правління. Разом з тим в дусі ідей «природної релігії» С. стверджує, що слід розрізняти справжню релігію, основою якої є філософська мудрість, і забобон. Біблія зайва для «вільної людини», що керується тільки розумом, але необхідна для більшості людей, для «натовпу», яка живе лише пристрастями і не здатна до керівництва розуму. Атеїзм С. зробив величезний вплив на європ. вільнодумство 17-18 ст. Разом з тим прихильники романтизму і Ф. Шлейермахер інтерпретували вчення С. в релігійно-містичному дусі; пізніше, в кінці 19-20 вв., в умовах кризи релігійної свідомості, ряд буржуазних філософів - Е. Ренан , Л. Брюнсвік і ін. намагалися тлумачити учення С. в дусі ідей «нової» релігії. Атеїстичні і натуралістичні ідеї С. знайшли своє продовження у Д. Дідро і інших франц. матеріалістів 18 ст., мали великий вплив на нього. філософію кінця 18 - початку 19 ст., особливо на Г. Лессінга , І. В. Гете , І. Гердера , А потім на Ф. Шеллінга і Г. Гегеля (Особливо панлогизм, діалектика цілісного тлумачення світу і діалектична концепція свободи в її зв'язку з необхідністю), а також на Л. Фейєрбаха .

Соч .: Opera, Bd 1-4, Hdlb., 1925: Oeuvres. t. 1-3, P., 1964-65; у русявий. пер. - Избр. произв., т. 1-2, М., 1957.

Літ .: Маркс К. і Енгельс Ф., Соч., 2 видавництва., Т. 2, с. 139-42, 144-46, 154; т. 20, с. 350; т. 29, с. 457; Ленін В. І., Філософські зошити, Полн. зібр. соч., 5 видавництво., т. 29; Фішер К., Історія нової філософії, пров. з нім., т. 2, СПБ, 1906; Кечекьян С. Ф., Етичне світогляд Спінози, М., 1914; Мільнер Я. А., Б. Спіноза, М., 1940; Бєлєнький М. С., Спіноза, М., 1964: Соколов В. В., Філософія Спінози і сучасність, М., 1964; його ж, Спіноза, М., 1973: Коников І. А., Матеріалізм Спінози, М., 1971; Joel М., Spinoza's theologisch-politischer Traktat auf seine Quellen gepr ü ft, Breslau, 1870; Freudenthal J., Gebhardt C., Spinoza. Leben und Lehre, Tl 1-2, Hdlb., 1927; Spinoza - Literatur ... - Verzeichnis, W., 1927; Kayser R., Spinoza. Portrait of a spiritual hero, NY, [тисячу дев'ятсот сорок шість]: Serouya H., Spinoza. Sa vie, sa philosophic, P., 1947; Wolfson HA, The philosophy of Spinoza. Unfolding the latent processes of his reasoning, v. 1-2, 2 ed., Camb. (Mass.), 1948; Saw RL, The vindication of metaphysics. A study in the philosophy of Spinoza, L., 1951; Brunschvieg L., Spinoza et ses contemporains, P., 1951; Hampshire S., Spinoza, L., [тисяча дев'ятсот п'ятьдесят чотири]; Roth L., Spinoza, L., 1954; Hallet HP, B. de Spinoza, L., 1957; Spinoza - dreihundert Jahre Ewigkeit. Spinoza-Festschrift. 1632-1932, hrsg. von S. Hessing, 2 Auf 1., Haag, 1962; Alain Е. А. C., Spinoza, P., 1965.

В. В. Соколов.

Спін про за (Spinoza, d'Espinosa) Бенедикт (Барух) (24

Б. Спіноза.


РекламаНовости