Топ новостей


РЕКЛАМАКалендарь

Реферат - К.Д. Ушинський основоположник педагогічної антропології.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Реферат К.Д. Ушинський основоположник педагогічної антропології

інформація:

Тип роботи: Реферат. Предмет: Педагогіка. Доданий: 29.12.2011. Сторінок: 13. Унікальність по antiplagiat.ru: 78. *

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

Зміст
Введення ................................................................................. ... ... 3
1.К.Д. Ушинський - основоположник педагогічної антропології ... .... ...... 5
2. Антропологічна філософія К.Д. Ушинського .............................. .... 7
3. Антропологічний підхід К.Д. Ушинського до виховання .... ............ .10
Висновок ............................................................................... ... 12
Список літератури ..................................................................... .... 13
Історіографія про К.Д. Ушинського ...................................................... 14
Вступ
Антропологічний підхід до педагогічної діяльності розуміється як світоглядна; гносеологічна, теоретична і практична орієнтація його на людину як свою головну мету і цінність.
У педагогічній науці довгий час увагу вчених було направлено на вивчення сутності, структури, функцій педагогічних систем, способи їх конструювання та управління. Людина ж як предмет і мета педагогічної системи не отримував належного осмислення в теоретичній педагогіці. Розвиток антропологічних знань призвело до необхідності повернення до антропологічного принципу в сфері освіти. К.Д. Ушинський, який ввів у вітчизняну педагогіку в своєму «Досвід педагогічної ан¬тропологіі» термін «педагогічна антропологія», вважав за потрібне надати педагогічну антропологію як інтегративну науку, узагальнюючу різні наукові знання про людину з позиції розвитку і виховання. Знання про людину повинні виступати своєрідною теорією педагогічної діяльності, а випливає з неї образ людини, на думку Ушінско¬го, повинен стати орієнтиром-опорою у визначенні цілей, змісту і інструментів діяльності педагога.
Аналіз сучасної педагогічної теорії і практики показує, що більшість педагогів сьогодні не готові до реалізації ідей гуманної, особистісно-орієнтованої педагогіки в професійній діяльності. Це пов'язано зі сформованою моделлю професійної освіти майбутнього педагога, орієнтованої переважно на традиційну парадигму педагогічної діяльності. Тому вивчення антропологічних поглядів К.Д. Ушинського важливо і актуально для сучасної педагогіки.
Творчість К. Д. Ушинського з точки зору його антропологічних ідей вивчалося Б. Г. Ананьєва, Е. П. Белозерцева, Н. К. Гончаровим, C. Ф. Єгоровим, Б. В. Ємельяновим, Л. Н. Ісаєвим, Г . С. Костюком, В. Б. Куликовим, Д. О. Лордкіпанідзе, С. І. Масловим, Н. Д. Наумовим, А. І. Піскуновим, В. Я. Струмінським, І. А. Френкелем. В їх роботах підкреслюється новаторський для середини XIX в. характер педагогічних шукань До Д. Ушинського, досліджуються філософські та методологічні основи його педагогіки, основні ідеї педагогічної антропології. Досліджено вихідні педагогічні принципи теорії К. Д. Ушинського, проаналізовані світоглядні, психологічні, методичні аспекти його творчості, виявлена ​​основна проблематика, яка обіймала мислителя протягом усього його творчого життя, показано значення робіт педагога для сучасних досліджень.
Особлива увага приділяється педагогічної антропології К. Д. Ушинського (роботи Б. Г. Ананьєва, С. Ф. Єгорова, Г. С. Костюка, Н. Д. Наумова). Авторами визнається, що К. Д. Ушинський, поряд з Н. І. Пироговим, є основоположником вітчизняної педагогічної антропології як щодо самостійного поля досліджень; що саме К. Д. Ушинський першим вказав на необхідність філософсько-антропологічного підстави педагогічної теорії і практики і сам використовував ряд філософських уявлень для створення своєї педагогічної концепції. Хоча педагогічна антропологія К. Д. Ушинського досить добре досліджена як цілісна концепція, до сих пір не було проведено аналізу конкретних філософських ідей, антропологічних уявлень, використаних К. Д. Ушинського в його педагогіці. Що так само вказує на актуальність теми даної роботи.
Мета роботи полягає у вивченні антропологічних поглядів К.Д. Ушинського.
Завдання: показати К.Д. Ушинського основоположником педагогічної антропології; вивчити основні ідеї антропологічної його філософії; вивчити антропологічний підхід К.Д. Ушинського до виховання.
1. К.Д. Ушинський - основоположник педагогічної антропології
Питання про всеосяжну вивченні людини майбутнім вчителем вперше в нашій країні було поставлено засновником вітчизняної педагогічної антропології К.Д. Ушинського.
Досягати цілісного знання про людину виховуваних, на думку К.Д. Ушинського, «було правильніше пристроєм особливих факультетів», які К.Д. Ушинський пропонував називати педагогічними або антропологічними, метою яких повинно було бути «вивчення людини в усіх проявах його природи зі спеціальним додатком до мистецтва виховання». [8, 15] ...................
Список літератури
1. Бім-Бад Б.М. Педагогічна антропологія: Курс лекцій. - М .: Изд-во УРАО, 2003.
2. Воробйова К.М. Антропологічний підхід до виховання // Педагогіка, 2007. - №5. - C. 55-58.
3. Гладких З.І. Творча спадщина К.Д. Ушинського як джерело художньо-педагогічної антропології // Мистецтво і освіта, 2007. - №2 (34). - C.18-36.
4. Коджаспирова Г.М. Педагогічна антропологія: навч. посібник для студентів вузів. - М .: Гардарики, 2005.
5. Коджаспирова Г.М., Коджаспирова А.Ю. Педагогічний словник. - М .: Академия, 2001.
6. Максакова В.І. Педагогічна антропологія. - М .: Инфра-М, 2004.
7. Наумов Н. Д. Видатні педагоги Росії: Кн. нарисів і витягів. Єкатеринбург: Изд-во Урал, ун-ту, 2000..
8. Ушинський К. Д.Ізбранние праці Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної антропології. Програми педагогічного курсу для жіночих навчальних закладів. - М .: Дрофа, 2005.
Історіографія про К.Д. Ушинського
Оцінюючи значення грандіозного праці Ушинського, вітчизняний історик педагогіки В. Я. Струмінський писав, що його книга задовольнила потребу, давно назрілу в російській педагогіці; вона виявилася першою науковою працею, що підводила наукові психологічні основи під виховну роботу (Наумов Н. Д. Видатні педагоги Росії: Кн. нарисів і витягів. Єкатеринбург: Изд-во Урал, ун-ту, 2000. С. 12).
Аналізуючи філософські погляди К. Д. Ушинського, Н.Г. Гончаров зазначає: «Якщо філософська антропологія ідеалістичного напрямку (Кант) була теорією психічного життя людини, а представники матеріалізму (Фейєрбах) розглядали людини переважно як біологічна істота ,. то К. Д. Ушинський ближче підійшов до правильного вирішення цієї принципової проблеми. Він розглядав людину як предмет виховання у всьому різноманітті його відносин із собі подібними, з соціальним середовищем і природою »(Гончаров Н.К. Педагогічна антропологія К. Д. Ушинського - початок нової ери в педагогіці // Радянська педагогіка. 1968. №1. С.11.).
Найближчий соратник К.Д. Ушинського Л. Н. Модзалевський справедливо писав: «Ушинський - це наш справді народний педагог, точно так же, як Ломоносов - наш перший народний учений, Суворов - наш народний полководець, Пушкін - наш народний поет. Глінка - наш народний композитор »(Коджаспирова Г.М. Педагогічна антропологія: навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: Гардарики, 2005. С. 88).
Твір К.Д. Ушинського «Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної антропології »- перша спроба побудови цілісного знання про людину, яка не мала аналога у світовій педагогічній літературі (Коджаспирова Г.М. Педагогічна антропологія: навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: Гардарики, 2005. С. 99)
.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.


РекламаНовости