Топ новостей


РЕКЛАМАКалендарь

Педагогічна етика: Навчальний посібник

  1. Лаврентьєва Н.Б., Нечаєва О.В. Педагогічна етика: Навчальний посібник. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. - 155 с.

Читальна зала ->

Лаврентьєва Н.Б., Нечаєва О.В. Педагогічна етика: Навчальний посібник. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. - 155 с.

Завантажити повний текст Завантажити повний текст

Вступ 5 Тема 1: Предмет і завдання педагогічної етики 1.1. Походження і взаємозв'язок понять «етика», «мораль», «моральність», «етикет» 1.2. Педагогічна етика як наукова дисципліна 1.3. Педагогічна етика в контексті історичного розвитку 1.4. Основні категорії педагогічної етики Тема 2: Сучасні проблеми педагогічної етики 2.1. Гуманізація процесу виховання: проблеми і протиріччя 2.2. Нормативно-правові документи про права дитини 2.3. Виховання учнів в дусі прав людини Тема 3: Моральна свідомість сучасного педагога 3.1. Педагогічна етика про моральному свідомості викладача 3.2. Структура моральної свідомості викладача 3.3. Еталони і аксіоми морального професіоналізму Тема 4: Етичні засади професійного спілкування 4.1. Загальна характеристика педагогічного спілкування, його функції та етичні принципи 4.2. Етика людських контактів. Емпатія і симпатія в спілкуванні 4.3. Стиль спілкування педагога і його вплив на навчання, виховання і розвиток особистості учня 4.4. Етична захист в педагогічному спілкуванні Тема 5: Моральна культура педагогічного спілкування та шляхи її формування 5.1. Основні компоненти культури педагогічного спілкування і способи її формування 5.2. Етика педагога в спілкуванні з батьками учнів 5.3.Педагогіческій такт як компонент моральної культури викладача Тема 6: Мовний етикет у професійній діяльності викладача 6.1. Поняття культури мовлення і її елементи 6.2. Етикетні норми спілкування. Мовний етикет 6.3. Шляхи вдосконалення мовного майстерності викладача 6.4. Формування культури мовного спілкування в учнівської групі Тема 7: Етико-психологічні відносини в педагогічному колективі 7.1.Общіе етичні принципи і характер ділового спілкування 7.2. Особливості спілкування в педагогічному колективі: офіційні і неофіційні форми спілкування 7.3. Конфлікти в педагогічному колективі: морально-етичний аспект 7.4. Етика взаємин керівника освітнього закладу з педагогічним колективом Тема 8: Формування етики педагогічного професіоналізму 8.1. Професійно значущі якості особистості викладача 8.2. Кодекс професійної етики викладача 8.3. Джерела і програми формування етики педагогічного професіоналізму 8.4. Етичні заповіді сучасного викладача Тема 9: Особливості етико-морального поведінки і виховання підростаючого покоління 9.1. Динаміка етико-морального становлення особистості в умовах сучасного суспільства 9.2. Вчинок як вихідний момент моральної поведінки вихованця 9.3. Колізії і мотиви моральної поведінки особистості Контрольний блок Педагогічна скарбничка Використана література Додатки 1-5. Відповіді на питання Додаток 6. Словник термінів Додаток 7. Історичний огляд етико-педагогічних ідей Додаток 8. Ділова етика і діловий етикет Додаток 9. Клятва Сократа
Дякуємо за підтримку сайт onlinerepetitory.ru - навчання через Інтернет і онлайн-репетитори. На сайті можна пройти дистанційне навчання іноземним мовам, інформаційним технологіям і різних шкільних предметів. Репетитор онлайн допоможе Вам підготуватися до ЄДІ, позайматися на комп'ютерних курсах і підвищити рівень своєї освіти.

Читальна зала


РекламаНовости