Топ новостей


РЕКЛАМАКалендарь

«Участь адвоката в побудові громадянського суспільства»

Замовити судове представництво в арбітражних і районних судах Замовити

Громадянське суспільство являє собою суспільство з розвиненими політичними, економічними, правовими та культурними відносинами Громадянське суспільство являє собою суспільство з розвиненими політичними, економічними, правовими та культурними відносинами. Воно незалежно від держави, але все ж, що взаємодіє з ним. Таке суспільство складають громадяни високого соціального, культурного і політичного статусу, які спільно з державою створюють розвинені правові відносини. У своєму сучасному розумінні громадянське суспільство - це найбільш раціональний спосіб співіснування індивідів, заснований на свободі, праві та демократії.

Взаємовідносини громадянського суспільства і держави досить складні. Це пояснюється тим, що громадянське суспільство - це таке соціальне явище, яке складається за межами державних структур, але в той же час охоплює і їх, оскільки вони утворилися громадянами, а, отже, членами громадянського суспільства.

Адвокатура також є об'єднанням громадян, яке будується на спільності професійної основи його членів, а також на єдності вирішуваних завдань. Можна з упевненістю сказати, що наявність адвокатури свідчить про розвиток громадянського суспільства. Головна мета адвокатури як специфічний елемент громадянського суспільства полягає в наданні кваліфікованої юридичної допомоги населенню, в захисті і охороні прав і свобод людини або юридичної особи, яка потребує такої допомоги.

Представляючи собою інститут громадянського суспільства, адвокатура сприяє встановленню в суспільстві балансу інтересів різних суб'єктів, зміцнює самосвідомість членів такого суспільства, також здійснює контроль з боку населення країни за діяльністю державних органів влади. Адвокатура не підкоряється абсолютно ніяким органам і тому не входить в систему органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сенс існування адвокатури полягає в наданні соціально значущої допомоги всім, хто її потребує Сенс існування адвокатури полягає в наданні соціально значущої допомоги всім, хто її потребує. Можна сказати, що цілі і завдання адвокатури ставить саме громадянське суспільство. Ні на одну організацію, яка не є державною, не сплачуються настільки важливі державні функції. Успішна адвокатська діяльність полягає в демократії, законності, дотримання прав людини, а також повазі його волі, честі та гідності.

Ще з часів становлення адвокатура підпорядковувалася гуманістичної завданню, тобто надання юридичної допомоги населенню, забезпечення захисту інтересів громадян. Основами її діяльності були самостійність, незалежність від органів державної влади, законність.

Переслідуючи мету забезпечити доступність правової допомоги для населення, а також сприяння адвокатської діяльності, державні органи гарантують незалежність адвокатури, фінансують діяльність адвокатів, які надають безоплатну юридичну допомогу у випадках, передбачених законом.

Громадянське суспільство орієнтується на конкретну людину. Воно сприяє прищепленню у громадян поваги до права і закону, допомагає в реалізації прав людини у всіх сферах його життєдіяльності.

Як зазначено в Конституції, права людини є найвищою цінністю, а основні права і свободи є невідчужуваними і належать йому від народження. Таким чином, Конституція поставила людину в центр правової системи держави, отже, в цьому напрямку розвивається держава. Така діяльність і визначає місце адвокатури в сучасному суспільстві.

Підіб'ємо підсумок, що адвокатура - найважливіший інститут правозахисної системи суспільства, недержавне, добровільно професійне об'єднання, створене для надання соціально значущої юридичної допомоги фізичним та юридичним особам з метою захисту їх прав та законних інтересів.

До списку статей

РекламаНовости